причинност

причинност
същ. - причинна връзка, връзка, каузалитет, каузалност, закономерност, зависимост, логика, логичност, съотносителност, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, свързаност
същ. - каузална връзка

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • взаимодействие — същ. влияние, въздействие, причинност, каузалитет, причинна връзка, връзка, зависимост, обусловеност …   Български синонимен речник

  • взаимозависимост — същ. причинна връзка, причинност, каузалитет …   Български синонимен речник

  • диалектика — същ. развитие, движение, закономерност, причинност, взаимозависимост …   Български синонимен речник

  • зависимост — същ. подчиненост, несамостоятелност, субординация същ. взаимозависимост, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, причинност, причинна връзка, връзка, каузалност, логика, корелация, свързаност същ. подчиняване, подчинение същ. покоряване,… …   Български синонимен речник

  • закономерност — същ. взаимозависимост, причинност, причинна връзка, взаимоотношение, логика, логичност, правилност, последователност, диалектика …   Български синонимен речник

  • каузална връзка — словосъч. причинност, каузалност …   Български синонимен речник

  • каузалност — същ. каузалитет, причинност, причинна връзка, зависимост, взаимозависимост, обусловеност, закономерност, последователност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

  • логика — същ. логичност същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • логичност — същ. логика същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • обусловеност — същ. причинност, зависимост, свързаност, взаимодействие, взаимозависимост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”